Macro-economie (1169)

Contactpersoon :Prof. dr. Tom KUPPENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tom KUPPENS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Linda PHILIPPETH 
 Mevrouw Myriam VANBEUREN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht1626,0812,0814,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1626,0812,0814,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels