Financial accounting (1170)

Contactpersoon :Prof. dr. Nadine LYBAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Nadine LYBAERT 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ghislain HOUBEN 
 Mevrouw Hannah VERLEYE 
 Mevrouw Hanne KREEMERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht1626,0812,0814,0JaJaNumeriek

schakelprogramma TEWVerplicht1626,0812,0814,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma TEWVerplicht1626,0812,0814,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels