Casestudie 2 (1382)

Contactpersoon :De heer Roeland PAUL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Geert WETS 
  
Co-titularis :De heer Roeland PAUL 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Brent PETERS 
 Mevrouw Jana HOREMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Casestudie 1 (1558) 6.0 stptn
    Verkeersplanning (1381) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels