Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 1 (1391)

Contactpersoon :Prof. dr. An HARDY
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. An HARDY 
  
Co-titularis :Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :ir. Gianfabio MANGIONE 
 De heer Jordi VOLDERS 
 De heer Raheed BOLIA 
 Prof. dr. Sonja SCHREURS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemische evenwichten en kinetica (3311) 5.0 stptn
    Chemische thermodynamica (3988) 5.0 stptn
    Inleiding tot de chemische procestechnologie (0620) 5.0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakelprogramma Materiomics voor pba pba agro- en biotechnologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Materiomics voor pba chemie afstudeerrichtingen chemie en biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie of biomedische wetenschappenVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie optie biochemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor in de industriële wetenschappenVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de chemieOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma Materiomics voor pba pba agro- en biotechnologieOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Materiomics voor pba chemie afstudeerrichtingen chemie en biochemieOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie of biomedische wetenschappenOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor in de industriële wetenschappenOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels