Inleiding tot de biochemie (1399)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter ADRIAENSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Geert-Jan GRAULUS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Elien DERVEAUX 
 Prof. dr. Karolien VANHOVE 
 Mevrouw Neeve MARIEN 
 De heer Niels GEYSMANS 
 Prof. dr. Wanda GUEDENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Biologie van de cel (3370) 5.0 stptn
    Structuurchemie (0251) 5.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakelprogramma Materiomics voor pba pba agro- en biotechnologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor in de industriële wetenschappenVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

bachelor in de wiskunde - verbreding vrije keuzeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels