Meetkunde (1447)

Contactpersoon :Prof. dr. Stefan HAESEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Stefan HAESEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Yinhuo ZHANG 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Melvin YEUNG 
 dr. Ruben HENRARD 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de wiskundeOvergangscurriculum1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels