Hogere wiskunde 1 (1536)

Contactpersoon :Prof. dr. Sorin POP
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sorin POP 
  
Co-titularis :Prof. dr. Inneke VAN NIEUWENHUYSE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bram LENTJES 
 ir. Jeremy CHOUCHOULIS 
 De heer Wilbert DEN HERTOG 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar handelsingenieur/handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,0813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels