Natuurbeheer (1579)

Contactpersoon :Prof. dr. Jaco VANGRONSVELD
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jaco VANGRONSVELD 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jan COLPAERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ecology: organisms in their environment (3123) 8.0 stptn
    Mariene stage en veldwerk (3124) 4.0 stptn
    Veldkennis (4118) 4.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de ongewervelde dieren: deel 1 (4117) 5.0 stptn
    Biologie van de ongewervelde dieren: deel 2 (4430) 4.0 stptn
    Biologie van de protista, fungi en lagere planten (3121) 5.0 stptn
    Diversiteit van de gewervelde dieren (3122) 4.0 stptn
    Diversiteit van de hogere planten (3125) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologie optie ecologie en biodiversiteitVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie optie keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie pakket keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels