Instrumentele analytische methoden (1582)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter MARCHAL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter MARCHAL 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dries VANDAMME 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Bernard NOPPEN 
 Mevrouw Elsy THIJSSEN 
 De heer Guy REGGERS 
 Mevrouw Martine VANHAMEL 
 Mevrouw Nele DEBUSSCHERE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Analytische basismethoden (1455) 5.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Basisvaardigheden in de chemie (3461) 10.0 stptn
    Elektromagnetisme (0174) 5.0 stptn
    Optics and waves (1395) 4.0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 1 (3307) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de chemieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma Materiomics voor pba pba agro- en biotechnologieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
schakelprogramma Materiomics voor pba chemie afstudeerrichtingen chemie en biochemieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie of biomedische wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master Materiomics - bachelor biologie optie biochemieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels