Bachelorproef (1615)

Contactpersoon :Prof. dr. Evelien POLDERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Evelien POLDERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. An NEVEN 
 Prof. dr. ir. Ansar YASAR 
 Prof. dr. Ariane CUENEN 
 De heer Brent PETERS 
 Prof. dr. Davy JANSSENS 
 Prof. dr. Elke HERMANS 
 Prof. dr. Geert WETS 
 dr. Hélène DIRIX 
 Mevrouw Jana HOREMANS 
 Prof. dr. Kris BRIJS 
 Prof. dr. Muhammad ADNAN 
 Mevrouw Nadine SMEYERS 
 De heer Roeland PAUL 
 Prof. dr. ir. Tom BELLEMANS 
 Prof. dr. Tom BRIJS 
 Prof. dr. ir. Wim ECTORS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Algemene economie (3266) 3.0 stptn
    Algemene milieukunde en klimaat (3568) 3.0 stptn
    Casestudie 1 (1558) 6.0 stptn
    Casestudie 2 (1382) 6.0 stptn
    Mobiliteitsrecht (2110) 6.0 stptn
    Ontwerpvaardigheden (3497) 3.0 stptn
    Ruimtelijke ontwikkeling 1 (3498) 6.0 stptn
    Verkeerskunde 1 (1255) 6.0 stptn
    Verkeerskundig onderzoek (3658) 3.0 stptn
    Verkeersonderzoeksmethodologie (3499) 6.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Om de bachelorproef aan te vatten, dient de student over voldoende kennis en vaardigheden op vlak van de bachelor mobiliteitswetenschappen te beschikken. De bachelorproef vindt best plaats in het laatste bachelorjaarStudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor jaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht32412,016216212,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels