Eindproject (1634)

Contactpersoon :Prof. dr. Maarten VANHOVE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Maarten VANHOVE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann CUYPERS 
 Prof. dr. Francois RINEAU 
 Prof. dr. Tom ARTOIS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Laboratoriumvaardigheden (2918) 3.0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Biologie van de cel (3370) 5.0 stptn
    Biologie van de ongewervelde dieren: deel 1 (4117) 5.0 stptn
    Chemie voor levenswetenschappen 1 (2919) 5.0 stptn
    Chemie voor levenswetenschappen 2 (2920) 3.0 stptn
    Communicatievaardigheden (3118) 3.0 stptn
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 7.0 stptn
    Het systeem aarde: geologie en duurzaamheid (0254) 3.0 stptn
    Histologie en fysiologie van de gewervelde dieren (3354) 5.0 stptn
    Mariene stage en veldwerk (3124) 4.0 stptn
    Methoden en statistiek (2937) 4.0 stptn
    Moleculaire genetica (3726) 5.0 stptn
    Statistisch modelleren (3457) 4.0 stptn
    Van metabolisme tot systeembiologie (2923) 3.0 stptn
    Veldkennis (4118) 4.0 stptn
 
Risico's of veiligheidsproblemen op basis waarvan deze volgtijdelijkheid wordt opgelegd

veiligheidsrisico in labo 

   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Biofysica (3119) 8.0 stptn
    Biologie van de ongewervelde dieren: deel 2 (4430) 4.0 stptn
    Biologie van de protista, fungi en lagere planten (3121) 5.0 stptn
    Diversiteit van de gewervelde dieren (3122) 4.0 stptn
    Diversiteit van de hogere planten (3125) 4.0 stptn
    Ecology: organisms in their environment (3123) 8.0 stptn
    Morfologie en fysiologie van de hogere planten (3120) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologieVerplicht27010,013513510,0JaNeeNumeriek

exchange biologieKeuze13510,013510,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels