Kennismakingstraject m.b.t. stage en eindproject (1635)

Contactpersoon :Prof. dr. Dries VANDAMME
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dries VANDAMME 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Adrian LATHOUWERS 
 Prof. dr. dr. Danny VANPOUCKE 
 Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
 dr. Elien DERVEAUX 
 De heer Gunter REEKMANS 
 De heer Jonas MERCKEN 
 De heer Jordi VOLDERS 
 dr. Ken ELEN 
 Mevrouw Lize BYNENS 
 Prof. dr. Louis PITET 
 Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
 Prof. dr. Nianjun YANG 
 Prof. dr. Peter ADRIAENSENS 
 Prof. dr. Wilfried LANGENAEKER 
 Prof. dr. Wouter MAES 
 Prof. dr. Wouter MARCHAL 
 Mevrouw Zoleikha MIRZAIEALAMOOTI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Analytische basismethoden (1455) 5.0 stptn
    Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 1 (1391) 5.0 stptn
    Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 2 (1413) 5.0 stptn
    Structuur en reactiviteit van organische verbindingen (3312) 5.0 stptn
    Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie (1400) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de chemie optie materiaalchemieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie optie onderwijsVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels