Stedelijk beheer (1664)

Contactpersoon :Prof. dr. Evelien POLDERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Geert WETS 
  
Co-titularis :De heer Etienne WESTBROEK 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Evelien POLDERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ruimtelijke ontwikkeling 1 (3498) 6.0 stptn
    Ruimtelijke ontwikkeling 2 (3656) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor jaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels