Boekhoud- en jaarrekeningrecht (1684)

Contactpersoon :Prof. dr. Nadine LYBAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Nadine LYBAERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW-AFAVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur optie accountingVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur optie revisoraatVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master TEW - minor accountancy en financiering - accountancy trackKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels