Milieubeleid (1692)

Contactpersoon :Prof. dr. Sebastien LIZIN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sebastien LIZIN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Carole BILLIET 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW-BMVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie cluster duurzaamheidKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

master TEW - minor beleidsmanagementKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels