Gevorderde technieken in operationeel onderzoek (1705)

Contactpersoon :Prof. dr. An CARIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. An CARIS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Ruben D'HAEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Operationeel onderzoek (1546) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels