Management accounting (1770)

Contactpersoon :Prof. dr. Tensie STEIJVERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tensie STEIJVERS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Kris THYS 
 Mevrouw Silke VANDERMEULEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Financial accounting (1170) 6.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Financial accounting (3872) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar handelsingenieurVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma handelsingenieurVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels