Beginselen van het recht (1874)

Contactpersoon :Prof. dr. Petra FOUBERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Petra FOUBERT 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Caroline VAN ESBROECK 
 De heer Diego SERRE 
 Mevrouw Hafize NURDOGAN 
 Mevrouw Lien AERTS 
 De heer Tim GREVEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de rechtenVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels