Methodologie 1: Oplossen van juridische problemen (1876)

Contactpersoon :Prof. dr. Carole BILLIET
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Carole BILLIET 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Britt BOCKEN 
 Mevrouw Isabelle VANWALLEGHEM 
 De heer Jochen PANIS 
 De heer Lode VOS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de rechtenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels