Methodologie 2: Juridisch schrijven (1878)

Contactpersoon :Prof. dr. Tim WUYTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tim WUYTS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Amber JANS 
 Mevrouw Célien LEETEN 
 De heer Edo SCHOONE 
 Mevrouw Nadia MICHIELS 
 Mevrouw Niki SPOREN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de rechtenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels