Strafrecht en strafprocesrecht (1883)

Contactpersoon :Mevrouw Marleen BRINGMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Raf VERSTRAETEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bart SPRIET 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Andreo GOORIS 
 De heer Florian VAN TICHELT 
 Prof. dr. Frank VERBRUGGEN 
 Mevrouw Jente DE SMEDT 
 Mevrouw Marleen BRINGMANS 
 De heer Pieter VAN ROOIJ 
 De heer Sem CAREEL 
 De heer Ward YPERMAN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Beginselen van het recht (1874) 8.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de rechtenVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek

master in de rechten (equivalentieprogramma)Verplicht27010,027010,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de rechtenVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels