Moot Court (1886)

Contactpersoon :Mevrouw Laura VISSER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Laura VISSER 
  
Co-titularis :Prof. dr. Sarah SCHOENMAEKERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Judith VAN VELDHUIZEN 
 Mevrouw Nora VISSERS 
 De heer Rick SCHUMANS 
 Mevrouw Sarah DE HEER 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Internationaal en Europees recht (1880) 12.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Legal English (1877) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de rechtenVerplicht1084,054544,0JaJaNumeriek

exchange rechten Erasmus BelgicaKeuze1084,054544,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels