Fiscaal recht (1890)

Contactpersoon :Prof. dr. Elly VAN DE VELDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elly VAN DE VELDE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Jonathan HIMPE 
 De heer Patrick LAUWERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Beginselen van het recht (1874) 8.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de rechtenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master in de rechten (equivalentieprogramma)Keuze1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de rechtenKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels