Micro-economische optimalisatie 1 (2112)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim MARNEFFE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim MARNEFFE 
  
Met medewerking van :Mevrouw Linda PHILIPPETH 
 Mevrouw Myriam VANBEUREN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Annelies CLIJSTERS 
 Mevrouw Cato THOMMIS 
 Mevrouw Ulrike UITDEBROEKS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar handelsingenieur/handelsingenieur in de beleidsinformaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek
bachelor in de wiskunde - verbreding economie BVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels