Europese Integratie (2120)

Contactpersoon :Prof. dr. Kristel DE SMEDT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kristel DE SMEDT 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Hugo DECKER 
 dr. Manuela MUHL 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de rechtenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de rechtenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels