Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht (2121)

Contactpersoon :Prof. dr. Charlotte DECLERCK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Charlotte DECLERCK 
  
Co-titularis :Prof. dr. Tim WUYTS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Aurelie CASSIERS 
 Mevrouw Karolien DEBROUX 
 Mevrouw Nadia MICHIELS 
 Mevrouw Nore DELANG 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Beginselen van het recht (1874) 8.0 stptn
    Verbintenissenrecht (1875) 10.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de rechtenVerplicht2168,02168,0JaJaNumeriek

master in de rechten (equivalentieprogramma)Keuze2168,02168,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de rechtenKeuze2168,02168,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels