Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht (2125)

Contactpersoon :Prof. dr. Vincent SAGAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Vincent SAGAERT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Bernard TILLEMAN 
 dr. Caroline CAUFFMAN 
 Mevrouw Myriam VAASSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Ann APERS 
 De heer Bryce DEPREZ 
 Mevrouw Evelyne RULAND 
 Mevrouw Evita ANTHONI 
 Mevrouw Flore VAVOURAKIS 
 De heer Frederik VAN DEN ABEELE 
 De heer Jean-Christophe TOP 
 De heer Justin VAN LIEFFERINGE 
 De heer Michael BARBIER 
 dr. Siel DEMEYERE 
 Mevrouw Sofie JACOBS 
 De heer Vincent JANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Beginselen van het recht (1874) 8.0 stptn
    Verbintenissenrecht (1875) 10.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de rechtenVerplicht32412,010821612,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de rechtenVerplicht32412,010821612,0JaJaNumeriek

master in de rechten (equivalentieprogramma)Keuze32412,010821612,0JaJaNumeriek

exchange rechten Erasmus BelgicaKeuze32412,010821612,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels