Consumentengedrag (2150)

Contactpersoon :Prof. dr. Lieve DOUCE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Lieve DOUCE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Klara VROLIX 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master handelsingenieur - marketing intelligenceVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur optie Marketing IntelligenceVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master TEW - minor marketingVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
master TEW-MARVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor Marketing IntelligenceVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master in de handelswetenschappen - marketing managementKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie cluster marketingKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels