Bedrijfstoepassingen in OML (2152)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris BRAEKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris BRAEKERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Inez PUTTEMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Automatisering en kwaliteitstechnieken (1714) 6.0 stptn
    Duurzame logistiek (3180) 6.0 stptn
    ERP-systems (4455) 6.0 stptn
    Organisatie van productie en diensten (1709) 6.0 stptn
    Supply chain management (1721) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar handelsingenieur - operationeel management en logistiekVerplicht1626,0271356,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor operationeel management en logistiekVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels