Recht en samenleving (2157)

Contactpersoon :Prof. dr. Steven LENAERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Steven LENAERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Jan BOON 
 De heer Johan DANEN 
 Prof. dr. Sofie HENNAU 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de rechtenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels