Strafrecht in actie (2164)

Contactpersoon :Prof. dr. Bart SPRIET
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bart SPRIET 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Andreo GOORIS 
 Mevrouw Julie PETERSEN 
 Mevrouw Marleen BRINGMANS 
 De heer Sem CAREEL 
 De heer Ward YPERMAN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Strafrecht en strafprocesrecht (1883) 10.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2e masterjaar in de rechten: rechten - privateVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

keuze master voor corporate (UH)Keuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master rechten ORKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels