Image Processing (2169)

Contactpersoon :Prof. dr. Lode JORISSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Lode JORISSEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VAN REETH 
 Prof. dr. Gustavo ROVELO RUIZ 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica profiel Visual ComputingVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICTKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

bachelor in de wiskunde - verbreding vrije keuzeVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels