Databases (2196)

Contactpersoon :Prof. dr. Marc GYSSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Marc GYSSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Fabian DI FIORE 
 Prof. dr. Frank NEVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Brecht VANDEVOORT 
 Mevrouw Liese BEKKERS 
 De heer Olaf VAN BYLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de informaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

bachelor in de wiskunde - verbreding informaticaVerbreding1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels