Afgeleide financiële activa (2216)

Contactpersoon :Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Stefan DUCHATEAU 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Bedrijfsfinanciering 1 (1737) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW-AFFVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master TEW - minor accountancy en financiering - finance trackVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste master handelsingenieur - accountancy en financiering - finance trackVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor financeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur optie financeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels