Ontwerpmethodiek 1 / Inleiding in onderzoek (2309)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan VANRIE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan VANRIE 
  
Co-titularis :dr. arch. Ruth STEVENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de architectuurVerplicht813,0401,0412,0JaJaNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 1Verplicht813,0401,0412,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels