Draagstructuur 2 (2322)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. arch. Wine FIGEYS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. arch. Wine FIGEYS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Draagstructuur / Constructie 1A (4107) 4.0 stptn
    Draagstructuur / Constructie 1B (4108) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de architectuurVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels