Cultuurwetenschappen 2 (2325)

Contactpersoon :dr. Chris BESSEMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Elke COUCHEZ 
  
Co-titularis :dr. Chris BESSEMANS 
 Mevrouw Linde VAN DEN BOSCH 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Cultuurwetenschappen 1A (3680) 3.0 stptn
    Cultuurwetenschappen 1B (3681) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de architectuurVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakelprogramma architectuur jaar 1Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels