Onderzoeksseminarie 2 Circulair Bouwen (2363)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Elke KNAPEN 
 Arch. Peggy WINKELS 
 Prof. dr. Rafael NOVAIS PASSARELLI 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Onderzoeksseminarie 1 Circulair Bouwen (2353) 9.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Onderzoeksseminarie 2 Circulair Bouwen in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent voor 2353 Onderzoeksseminarie 1 Circulair BouwenStudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de architectuurKeuze2168,02168,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels