Masterproef / Project (2366)

Contactpersoon :Prof. arch. Jo BERBEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. arch. Jo BERBEN 
  
Co-titularis :Arch. Jo JANSSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Eef BOECKX 
 De heer Jonas KNAPEN 
 dr. arch. Karen LENS 
 Prof. ir. Laura PIOVAN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ontwerpen 4 (4762) 20.0 stptn
 
  De student heeft tot op heden alle opleidingsonderdelen opgenomen in volgend studieprogramma om het onderliggende bachelordiploma te kunnen behalen
    bachelor in de architectuur  
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ontwerpen 4B (3919) 10.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies
  • Als je Masterproef / Project in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent voor 4762 Ontwerpen 4 (of 3919 Ontwerpen 4B)
  • Als je Masterproef / Project in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 2355 Bouwkunde (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar)
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de architectuurVerplicht45917,015330617,0NeeNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels