Masterproef / Scriptie (2367)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. arch. Oswald DEVISCH
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. arch. Oswald DEVISCH 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
 Prof. dr. Jan VANRIE 
 Prof. dr. Koenraad VAN CLEEMPOEL 
 Prof. dr. Liesbeth HUYBRECHTS 
 Prof. arch. int. arch. Saidja HEYNICKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ann PETERMANS 
 Prof. dr. Bie PLEVOETS 
 Prof. dr. ir. Elke KNAPEN 
 De heer Joshua KEMPEN 
 dr. arch. Karen LENS 
 Prof. dr. Rafael NOVAIS PASSARELLI 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Onderzoeksmethodologie (3941) 4.0 stptn
 
  De student heeft tot op heden alle opleidingsonderdelen opgenomen in volgend studieprogramma om het onderliggende bachelordiploma te kunnen behalen
    bachelor in de architectuur  
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de masterjaar in de architectuurVerplicht1626,081816,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels