Schetsen 1A (2383)

Contactpersoon :Arch. Jan BASTIAENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Jan BASTIAENS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Aarnoud DE RYCKER 
 Arch. Katrien RAEDTS 
 Arch. Malinde VALEE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,040413,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels