Constructie en materiaalleer 1B (2394)

Contactpersoon :Mevrouw Bettina LUYTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Bettina LUYTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Constructie en materiaalleer 1A (2386) 3.0 stptn
    Inleiding tot de materiaalleer (2385) 3.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Constructie en materiaalleer 1B in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 2389 Ontwerpstudio wonen en ontwerpmethodiek (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar)StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels