Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 1) (2395)

Contactpersoon :Int. arch. Lieve WERCKX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Int. arch. Lieve WERCKX 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. arch. Karen LENS 
 dr. ir. arch. Remco ROES 
 Arch. Stan JACOBS 
 Int. arch. Werner ALBERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ontwerpstudio initiatie ruimte en ontwerpmethodiek (2381) 9.0 stptn
    Ontwerpstudio wonen en ontwerpmethodiek (2389) 9.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 1) in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent of een tolerantie hebt ingezet voor 2381 Ontwerpstudio initiatie ruimte en ontwerpmethodiek en voor 2389 Ontwerpstudio wonen en ontwerpmethodiekStudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht2439,02439,0NeeJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels