Geschiedenis van de interieurarchitectuur (2399)

Contactpersoon :dr. Elke COUCHEZ
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Elke COUCHEZ 
  
Co-titularis :dr. Chris BESSEMANS 
 Mevrouw Linde VAN DEN BOSCH 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Inleiding tot de architectuur- en kunstgeschiedenis I (2384) 3.0 stptn
    Inleiding tot de architectuur- en kunstgeschiedenis II (2392) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels