Constructie en materiaalleer 2A (2401)

Contactpersoon :Mevrouw Bettina LUYTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Bettina LUYTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Constructie en materiaalleer 1A (2386) 3.0 stptn
    Constructie en materiaalleer 1B (2394) 3.0 stptn
    Inleiding tot de materiaalleer (2385) 3.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies
  • Als je Constructie en materiaalleer 2A in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent of een tolerantie hebt ingezet voor 2386 Constructie en materiaalleer 1A, 2394 Constructie en materiaalleer 1B en 2385 Inleiding tot de materiaalleer
  • Als je Constructie en materiaalleer 2A in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 2395 Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 1) (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar)


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels