Ontwerpstudio meubel en wonen (2411)

Contactpersoon :Int. arch. Johan LANGENDRIES
  
Coördinerend verantwoordelijke :Int. arch. Johan LANGENDRIES 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. arch. Ruth STEVENS 
 Arch. Stan JACOBS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 1) (2395) 9.0 stptn
    Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 2) (2402) 9.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies
  • Als je Ontwerpstudio meubel en wonen in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent voor 2395 Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 1) en 2402 Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 2) 
  • Als je Ontwerpstudio meubel en wonen in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 2418 Actualia meubel/wonen en herbestemming en 2412 Constructie en materiaalleer meubel en wonen (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar) of deze vakken in een voorgaand academiejaar te hebben gevolgd


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht2439,02439,0NeeJaNumeriek

schakelprogramma master in de interieurarchitectuurKeuze2439,02439,0NeeJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de interieurarchitectuurKeuze2439,02439,0NeeJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels