Ontwerpstudio retail design (2414)

Contactpersoon :Prof. dr. Katelijn QUARTIER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katelijn QUARTIER 
  
Co-titularis :Mevrouw Ilse VAN DOORSSELAERE 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Elisa SERVAIS 
 De heer Sven STAS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 1) (2395) 9.0 stptn
    Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 2) (2402) 9.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies
  • Als je Ontwerpstudio retail design in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent voor 2395 Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 1) en 2402 Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 2) 
  • Als je Ontwerpstudio retail design in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 2413 Actualia scenografie en retail design en 2415 Constructie en materiaalleer retail design (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar) of deze vakken in een voorgaand academiejaar te hebben gevolgd


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht2439,02439,0NeeJaNumeriek

schakelprogramma master in de interieurarchitectuurKeuze2439,02439,0NeeJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de interieurarchitectuurKeuze2439,02439,0NeeJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels