Constructie en materiaalleer retail design (2415)

Contactpersoon :Mevrouw Ilse VAN DOORSSELAERE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Ilse VAN DOORSSELAERE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Comfort en energie 2 (2407) 3.0 stptn
    Constructie en materiaalleer 2A (2401) 3.0 stptn
    Constructie en materiaalleer 2B (2408) 3.0 stptn
    Structuren en ruwbouw (2393) 3.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies
  • Als je Constructie en materiaalleer retail design in je studietraject wil opnemen, raden we je sterk aan dit pas te doen als je reeds geslaagd bent of een tolerantie hebt ingezet voor 2407 Comfort en energie 2, 2401 Constructie en materiaalleer 2A, 2408 Constructie en materiaalleer 2B en 2393 Structuren en ruwbouw
  • Als je Constructie en materiaalleer retail design in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 2414 Ontwerpstudio retail design (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar)


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de interieurarchitectuurVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master in de interieurarchitectuurKeuze813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma master in de interieurarchitectuurKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels