Masterscriptie (2424)

Contactpersoon :Prof. dr. Ann PETERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ann PETERMANS 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. arch. Griet VERBEECK 
 Prof. dr. Jan VANRIE 
 Prof. dr. Katelijn QUARTIER 
 Prof. dr. Kris PINT 
 Prof. dr. Liesbeth HUYBRECHTS 
 dr. Maria GIL ULLDEMOLINS 
 Prof. arch. int. arch. Saidja HEYNICKX 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bie PLEVOETS 
 Arch. Dimitri MINTEN 
 dr. Elisa SERVAIS 
 Prof. dr. ir. Elke KNAPEN 
 De heer Joshua KEMPEN 
 Prof. dr. Mieke VANDENBROUCKE 
 dr. ir. ing. Robrecht KEERSMAEKERS 
 Mevrouw Tatiana DE OLIVEIRA CHILETTO 
 Prof. dr. ir. arch. Wine FIGEYS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Onderzoeksseminarie 1 Circulair Bouwen (2353) 9.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Onderzoeksseminarie 1 Designing for More (4509) 9.0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Onderzoeksseminarie 1 Genius Loci (4510) 9.0 stptn
 
Of groep 4
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Onderzoeksseminarie 1 Lovemarks (4511) 9.0 stptn
 
Of groep 5
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Onderzoeksseminarie 1 Passage (4512) 9.0 stptn
 
Of groep 6
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Onderzoeksseminarie 1 Stadsmaken (2350) 9.0 stptn
 
Of groep 7
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Onderzoeksseminarie 1 Tactics (4513) 9.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Als je Masterscriptie in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 3453 Masterproject (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar)StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de interieurarchitectuurVerplicht2439,02439,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels