Ontwerpstudio en seminarie retail design (2427)

Contactpersoon :Mevrouw Ilse VAN DOORSSELAERE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katelijn QUARTIER 
  
Co-titularis :Mevrouw Ilse VAN DOORSSELAERE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de interieurarchitectuurKeuze32412,032412,0NeeNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen studio ontwerpenKeuze32412,032412,0NeeNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels